Locație:
Bd. Dacia, nr. 150
bl. 25B; sc B; ap. 37, București

ADUC

Despre noi

Asociația Distribuitorilor de Utilaje în Construcții

Scopul A.D.U.C.

este de a sprijini dezvoltarea activitatii economice si a investitiilor in domeniul utilajelor si echipamentelor de constructii, formarea si perfectionarea profesionala, primirea si oferirea de informatii tehnice si juridice necesare dezvoltarii, consultanta, etica profesionala, arbitraj intre firmele membre, editarea unui buletin al asociatiei si de a reprezenta interesele asociatilor sai, la solicitarea acestora, cat si din proprie initiativa, in raport cu autoritatile romane si straine, cu agentii economici sau cu alte institutii nonguvernamentale din tara si strainatate.

In vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintata si a indeplinirii actiunilor pe care le initiaza, A.D.U.C. colaboreaza cu organele centrale si locale ale administratiei de stat, cu camerele de comert nationale si teritoriale din tara si strainatate cu alte institutii sau organizatii nonguvernamentale.

 

Atribuțiile A.D.U.C.

A.D.U.C. isi indeplineste atributiile prin aparatul propriu, precum si prin societatile comerciale, agentiile si oficiile sale, prin unitati de formare si perfectionare profesionala, fiecare in cadrul obiectului sau de activitate.

Pentru serviciile prestate, A.D.U.C. percepe taxe, tarife, onorarii sau contravaloarea costurilor aferente, diferentiat, in functie de calitatea de asociat sau neasociat.

Drepturi și obligații

Drepturile și îndatoririle asociaților A.D.U.C.

 

Statutul de membru

Asociatii A.D.U.C. pot fi persoane juridice, producatori si importatori de utilaje de constructii, care recunosc si adera la Statut.

 
Pot deveni asociati ai A.D.U.C. si asociatii si organizatii nonprofit, cat si asociatii onorifici.
Pot fi asociati onorifici ai A.D.U.C. oameni de stat si de stiinta, cadre didactice, specialisti in economie si in drept.
Calitatea de asociat al A.D.U.C. se confera de Consiliul Director al acesteia, iar la fondare – de prima Adunare generala.
Decizia Consiliului Director privind acceptarea sau respingerea cererii de inscriere ca asociat al A.D.U.C. poate fi contestata la Adunarea generala, a carei hotarare este definitiva. Asociatii A.D.U.C. au aceleasi drepturi si indatoriri.
Calitatea de membru-asociat se pierde prin retragere(in acest caz, hotararea de retragere se comunica cu cel putin 15 zile inaninte, Consiliului director) sau prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamentele si hotararile Consiliului director.
Calitatea de membru sustinator se pierde prin retagerea sau neplata cotizatiei timp de 3 luni consecutive.
Membrii asociati care se retrag sau care sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social, ei ramanand obligati sa-si plateasca contributiile la care s-au obligat fata de asociatie.
Serviciu inactiv: www.kynky.ro.